Lid worden?

De Berkelrijders zijn aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) . De NTFU is een overkoepelende organisatie die beoogt de belangen van de aangesloten verenigingen, en dus ook van de georganiseerde toerfietser, te behartigen.

Als lid van de Berkelrijders ben je ook automatisch lid van de NTFU. Je ontvangt dan een NTFU-toerfietspas (met korting op toertochten) en 6x per jaar het FietsSport Magazine. Andere aan het verplichte NTFU lidmaatschap verbonden voordelen zijn een korting bij deelname aan NTFU-fietstochten en een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. 

Als jij toerfietsen ook leuk vind, dan nodigen wij je van harte uit lid te worden van de Berkelrijders, want samen toerfietsen is nog leuker.
De contributie over 2021 voor hoofdleden bedraagt € 62.50 per jaar, voor gezinsleden is dit € 58.00. Als je al NTFU lid bent betaal je € 30.00 (M-Lid). Donateurs betalen  €20.

Van de leden verwachten we wel dat je je minimaal 1x per jaar inzet om mee te helpen met het organiseren van onze toertochten. Ook verwachten we van je dat je tijdens onze clubritten meefietst in een actueel clubshirt en clubbroek zodanig dat onze sponsoren zichtbaar zijn. De eigen bijdrage voor een clubbroek en clubshirt is € 50. De rest van dit bedrag wordt door de vereniging bijgedragen (onder voorwaarden).
Heb je hierover nog vragen,  neem dan even contact op met ledenadministratie ( ledenadministratie@tcdeberkelrijders.nl )

De aanmelding geschiedt door invullen van het onderstaande aanmeldingsformulier.

Opzegging lidmaatschap dient altijd aangegeven te worden vóór aanvang nieuw kalenderjaar (= verenigingsjaar).


De contributie zal via een automatische incasso geïnd worden. Een machtigingsformulier hiervoor is
hier te downloaden , dit moet geheel ingevuld ingeleverd worden.

Nadat de penningmeester dit machtigingsformulier heeft ontvangen, wordt het lidmaatschap van kracht.

Met de persoonsgegevens die je hebt opgegeven gaan we zorgvuldig mee om. Dit betekent dat deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze zijn conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG.

We willen je graag vragen dit door te lezen. De akkoordverklaring kun je dan hieronder aanvinken.


Aanmeldingsformulier

*: Moet ingevuld worden

*
*
*
*
*

Herhaal wachtwoord:
*
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
(dd-mm-jjjj)
*
*
*
*
*
*
*
*
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
(dd-mm-jjjj)
*
*
*
*
*
*

 

Vergeet je het machtigingsformulier niet?


Ogenblik a.u.b. ...