• LID WORDEN

  Toerclub De Berkelrijders zijn aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) . De NTFU is een overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van de aangesloten verenigingen en hun leden.

  Als lid van de Berkelrijders ben je ook automatisch lid van de NTFU. Je ontvangt dan een 6x per jaar het Fietssport Magazine. Andere aan het verplichte NTFU lidmaatschap verbonden voordelen zijn een korting bij deelname aan NTFU-fietstochten en een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. 

  Als jij fietsen in clubverband ook leuk vind, dan nodigen wij je van harte uit lid te worden van de Berkelrijders, want samen toerfietsen is nog leuker.
  De contributie over 2023 en 2024 bedraagt € 65.00 per jaar. Als je al NTFU lid bent betaal je € 35.00. Donateurs betalen  €20.

  Van de leden verwachten we wel dat je je soms inzet om mee te helpen met het organiseren van onze clubactiviteiten. Ook verwachten we van je dat je tijdens onze clubritten meefietst in een actueel clubshirt en clubbroek zodanig dat onze sponsoren zichtbaar zijn. De eigen bijdrage voor een clubbroek en clubshirt is € 50. De rest van dit bedrag wordt door de vereniging bijgedragen (onder voorwaarden).
  Heb je hierover nog vragen, neem dan even contact op met ledenadministratie (ledenadministratie@tcdeberkelrijders.nl)

  De aanmelding geschiedt door invullen van het onderstaande aanmeld formulier.

  Opzegging lidmaatschap dient altijd aangegeven te worden vóór aanvang nieuw kalenderjaar (= verenigingsjaar).

  De contributie zal via een automatische incasso geïnd worden. 

  Met de persoonsgegevens die je hebt opgegeven gaan we zorgvuldig mee om. Dit betekent dat deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze zijn conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG.
  Lees hier meer over ons privacy beleid.

  Voor verdere vragen hieover kun je contact opnemen met: secretaris@tcdeberkelrijders.nl

 • Aanmeld formulier

 • Na het versturen van dit aanmeldformulier is het lidmaatschap nog niet definitief. Je ontvangt na aanmelding aanvullende informatie over het lidmaatschap, waaronder de algemene voorwaarden, kosten en meer informatie over onze clubkleding. Verder ontvang je een formulier voor de automatische incassering van de contributie.
  Voornaam *
  Tussenvoegsel
  Achternaam *
  Initialen *
  Geslacht *
  Geboortedatum *
  Straatnaam *
  Huisnummer *
  Nummertoevoeging
  Postcode *
  Plaats *
  Telefoonnummer
  Mobielnummer *
  Email *
  EmailHerhalen *
  Iban *
  Opmerkingen
  Captcha *
  Velden met een * zijn verplicht!