Privacy Policy Ledenadministratie

TC de Berkelrijders hecht veel waarde aan bescherming van persoonsgegevens. Wij gaan hier zorgvuldig mee om om zodat jouw privacy wordt gewaarborgd. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, geheel conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Wij kunnen ons echter ook voorstellen dat je graag wilt weten wat wij ermee doen. Hieronder leggen we dit uit.


Veilig bewaren en beschermen

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in met wachtwoorden beveiligde bestanden.>

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij dit nodig is voor het doel in lijn met de doelstelling van de vereniging. Van de derde partij eisen wij in een verwerkingsovereenkomst dat deze net zo zorgvuldig met de gegevens omgaat als wij en dat deze uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Mocht je het gevoel hebben dat zaken niet correct gebeuren, laat het ons dan weten via het volgende emailadres:

 

 

Wat doen we met je gegevens?

Inschrijven als lid

Bij inschrijving als lid van de TC De Berkelrijders vragen wij naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres en bankrekeningnummer. Hiermee incasseren wij de contributie, delen en versturen wij clubinformatie, clubbladen en uitnodigingen voor (leden)vergaderingen.
Na opzeggen van het lidmaatschap bewaren wij de persoonsgegevens nog voor een periode van 1 jaar. Als je daar bezwaar tegen hebt dan kun je verzoeken jouw gegevens te anonimiseren. Neem hiervoor dan contact op met de secretaris of mail naar 
Financiële gegevens zijn wij wettelijk verplicht om 7 jaar te bewaren.

 

Aanmelding NTFU
Bij de inschrijving als lid van de TC De Berkelrijders wordt je tevens aangemeld als lid van Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU), indien je nog geen lid bent van de NTFU. Via de NTFU wordt onder meer een fietsschadeverzekering afgesloten. De NTFU wordt de benodigde gegevens verstrekt. Het delen van deze informatie ligt vast in een verwerkersovereenkomst. De volgende persoonsgegevens worden door de NTFU verwerkt: naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, naam en telefoonnummer voor noodgevallen, e-mailadres, provincie, land, lidmaatschapsnummer en het lidmaatschapsnummer van de vereniging.
Het doel van de verwerking is:

 • Het faciliteren van de ledenadministratie van de TC De Berkelrijders;
 • Het aanmaken van een Scan&Go pas en lidmaatschapsnummer ten behoeve van betrokkene;

 • Het verlenen van toegang tot de webshop van NTFU;

 • Het verzenden aan betrokkenen van door NTFU uitgegeven magazines per post;

 • Het verzenden van mailingen m.b.t. informatie over fietssport en daaraan gerelateerde evenementen, waarbij betrokkenen altijd de mogelijkheid hebben zich hiervoor uit te schrijven;

 • Het verstrekken van persoonsgegevens aan andere bij NTFU aangesloten verenigingen die een toertocht of gelijksoortig wielerevenement organiseren waarvoor betrokkenen zich inschrijven met gebruikmaking van Scan&Go pas en/of het individuele lidmaatschapsnummer;

 • Het beschikbaar stellen van de (persoons)gegevens van de bestuursleden van de TC De Berkelrijders aan andere bij de NTFU aangesloten verenigingen en derden en het vindbaar maken op internet va de TC De Berkelrijders door het publiceren van namen en/of e-mailadressen en/of telefoonnummers van bestuursleden op ntfu.nl en www.fietssport.nl;

 • Het delen van de persoonsgegevens met de verzekeraar in het geval een betrokkene een schade-incident aanmeldt;

 • Het op initiatief van de betrokkenen aanmaken van een profiel op fietssport.nl;

 • Het opnemen van contact met de TC De Berkelrijders of de betrokkenen in verband met het lidmaatschap van NTFU;

 • Het (geanonimiseerd) verwerken van gegevens voor statistische doeleinden;


Versturen van nieuws
Periodiek verzenden wij het nieuws naar al onze leden en sponsoren. Voor het verzenden hebben wij een relatiebestand aangemaakt met namen en (email)adressen van leden en sponsoren.


Verstrekken van clubkleding en ander club gerelateerd materiaal
Voor het bestelling wordt een bestand aangemaakt. Het bestellen en uitleveren gaat enkel via het bestuur of via commissies.

 

Publicatie ledenlijst

Een ledenlijst opgenomen dat alleen toegankelijk is voor leden, wachtwoord beveiligd (alleen naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer)


Publicatie evenmentenlijst

Een evenementenlijst waarvoor het lid zich kan aanmelden, wachtwoord beveiligd (alleen naam)Als club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u na het lezen van de Privacy Policy vragen hierover en u wilt contact met ons opnemen dat kan dit via de contactpagina of stuur een mail naar


Ogenblik a.u.b. ...