• TC De Berkelrijders verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door TC De Berkelrijders.

  Wat zijn persoonsgegevens?

  Dat zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.


  Van wie verwerkt TC De Berkelrijders persoonsgegevens?

  TC De Berkelrijders verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden en vrijwilligers van TC De Berkelrijders

  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij TC De Berkelrijders of ooit een lidmaatschap hebben gehad

  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad


  Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

  TC De Berkelrijders verwerken persoonsgegevens in Sportlink voor en zetten de NTFU relevante gegevens de administratie van de NTFU die TC De Berkelrijders verplicht is te gebruiken. Over de gegevens die TC De Berkelrijders van jou registreert heb je de mogelijkheid en zorgplicht om bij te dragen voor de juiste registratie van jouw persoonsgegevens.


  Waarvoor verwerkt TC De Berkelrijders persoonsgegevens?

  Als je lid wilt worden van TC De Berkelrijders of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid en, indien van toepassing, zorg dragen voor je aanmelding bij de NTFU. Als je eenmaal lid of relatie van TC De Berkelrijders bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en email / adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, clubuitjes, statistische analyses enzovoorts.


  Verwerkt TC De Berkelrijders ook bijzondere persoonsgegevens?

  Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen gegevens zoals die op de “lid worden” pagina staan.


  Hoe gaat TC De Berkelrijders met mijn persoonsgegevens om?

  Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verzameld.


  Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

  Je persoonsgegevens kunnen alleen worden geraadpleegd door bestuursleden van TC De Berkelrijders.


  Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?

  Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Wij wisselen geen gegevens uit met externe partijen.


  Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

  Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is met deze informatie mogelijk oud leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.


  Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
  Bij de verwerking van persoonsgegevens is TC De Berkelrijders gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.


  Kan ik zien welke gegevens TC De Berkelrijders van mij verwerkt?

  Niet in de administratie van Sportlink.
  Door in te loggen bij de NTFU met je persoonlijke account kun je je gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschapsregistratie, die wij hebben geregistreerd bij de NTFU, terugvinden en bewerken.


  Foto's en video's op social media

  De foto's die gemaakt worden tijdens activiteiten kunnen worden gebruikt op internet zoals onze website en social media. Mocht er een foto of video ongewenst online zijn gekomen, kan men contact opnemen met webredactie@tcdeberkelrijders.nl om dit ongedaan te maken.


  Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

  Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door TC De Berkelrijders kun je terecht bij het bestuur van TC De Berkelrijders of door een email te sturen aan de ledenadministratie ledenadministratie@tcdeberkelrijders.nl


  OPT-OUT

  Voor het functioneren van de administratie van de TC De Berkelrijders is het noodzakelijk om een beperkte set van jouw persoonsgegevens te registreren en bij te houden. Het is niet mogelijk om je – als een actief lid – voor deze registratie uit te schrijven.


  Wijzigingen privacybeleid

  De TC De Berkelrijders behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.
  Voor meer informatie over dit onderwerp, kan je contact opnemen met de ledenadministratie van de TC De Berkelrijders via ledenadministratie@tcdeberkelrijders.nl